Perussuomalaiset ja politiikan kolmio

Kirjoitin aiemmin Ranskan vallankumouksen kolmesta periaatteesta, vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta, kolmena sosiaalisen hyvän muotona. Esitin, että länsimaisen demokraattisen politiikan voisi ajatella muodostuvan näiden priorisoinneista ja tasapainottamisesta kansakunnan puitteissa. Lisäksi arvioin, että  nationalismia korostavat uudehkot puolueet, esimerkiksi Perussuomalaiset, haluavat veljeyttä enemmän kuin vapautta tai tasa-arvoa, ja eroavat tämän takia ns. vanhoista puolueista. Nyt on tullut aika… Continue reading Perussuomalaiset ja politiikan kolmio