Miksi keskustella?

On ehkä tavallaan sattumaa, mutta huomionarvoista, miten lähellä sanat ”keskusta” ja ”keskustelu” ovat toisiaan. Nähtävästi jälkimmäinen onkin johdettu edellisestä. Panen tämän merkille, koska keskusteluun suhtautuvat politiikan kentällä myönteisimmin ne, jotka ovat lähellä keskustaa (en tarkoita puoluetta vaan keskikohtaa!), ja skeptisyys keskustelua kohtaan kasvaa sitä mukaa mitä kauemmas reunoille päin mennään. Niin laitavasemmalla kuin -oikealla törmää… Continue reading Miksi keskustella?